Instalacje wodno-kanalizacyjne

Domowa instalacja wodno-kanalizacyjna, zapewnia niezbędny komfort użytkownikom, każdego dnia. Prawidłowo wykonana nie zatyka się, nie hałasuje i nie wydziela nieprzyjemnych zapachów.

Standardowa instalacja składa się z zespołu przewodów rurowych i osprzętu, czyli: łączników, przewodów spustowych, zaworów oraz wodomierzy, służących do przesyłania wody i odprowadzania powstałych w wyniku użytkowania ścieków.

Do systemu zalicza się także urządzenia pomocnicze, takie jak syfony, rewizje, wywiewki wentylacyjne, wpusty podłogowe itp. Stworzenie instalacji wodno kanalizacyjnej, która zapewni wydajny transport wody to zadanie wymagające dużego doświadczenia i praktyki.

Chodzi tu głównie o dobór odpowiednich materiałów czyli rur, pomp, a także innych elementów, które trzeba odpowiednio zamontować i przetestować. Jak dobrze wiemy bez czystej i ciepłej wody, a także bez odpowiedniego odprowadzenia jej do kanalizacji, funkcjonowanie jest bardzo trudne.

Dobrze wykonana instalacja zapewnia niezawodność użytkowania przez co najmniej kilkadziesiąt lat. Na jej trwałość oprócz odpowiedniego montażu i dobrych materiałów, wpływa także jakość odprowadzanej wody oraz usuwanych ścieków, jak również intensywność jej użytkowania.

Mimo stosowania wielu środków ostrożności podejmowanych przez użytkowników instalacji często zdarzają się nieprzewidziane usterki, które mogą spowodować zastój wody w rurach.

W instalacji wodnej najczęstszym problemem jest gromadzenie się osadów na ściankach przewodów, któremu sprzyja woda o dużej twardości, co z upływem czasu może doprowadzić do wycieków lub powstania całkowitej niedrożności w przewodzie.

W przypadku instalacji kanalizacyjnej zmontowanej np. z rur i kształtek żeliwnych, typowymi uszkodzeniami są miejscowe wżery korozyjne, które można naprawić, uszczelniając uszkodzone miejsca specjalnym kitem, jednak w przypadku, gdy dojdzie do całkowitego zapchania rur kanalizacyjnych, zwłaszcza, gdy są ułożone z niedostatecznym spadkiem najlepiej zdecydować się na wymianę całej instalacji, a nie tylko niedrożnego odcinka.